Gıda ürünlerinde enerji değeri nasıl tespit edilir


Gıda ürünlerinde enerji değeri nasıl tespit edilir.

kalorimetre

Bir gıda ürününün tüketilmesi ile elde edilecek enerji miktarı iki farklı yol ile belirlenebilir. Birinci yöntem kalorimetre ( Bomb calorimeter ) ile enerji değerinin tespit edilmesidir. İkinci yol ise hesaplama metoduna dayanmaktadır. Doğruluğundan emin olduğunuz bir veri veritabanından ( örneğin Nutrient Finder veritabanı ) yararlanarak ilgili gıdanın sağlayacağı enerji miktarını hesaplayabilirsiniz.

Image Source